ยินดีต้อนรับท่านเข้าสู่ เทศบาลตำบลห้วยกระเจา อ.ห้วยกระเจา จ.กาญจนบุร        ชุมชนเข้มแข็ง แหล่งทรัพยากรธรรมชาติ ตลาดเกษตรกรรม เลิศล้ำภูมิปัญญาท้องถิ่น
  เมนูหลัก
 
ประวัติความเป็นมา
คณะผู้บริหาร อยู่ระหว่างการเลือกตั้ง
สภาเทศบาลฯ
สำนักปลัด
กองคลัง
กองช่าง
กองการศึกษา
  ข้อมูลข่าวสาร    
 
นโยบายผู้บริหาร
วิสัยทัศน์และพันธกิจ
ยุทธศาสตร์การพัฒนา
แผนการดำเนินงาน
มาตรฐานการบริหารและการบริการสาธารณะ     
รายงานติดตามผลการดำเนินงาน   
แผนอัตรากำลังสามปี    
แผนพัฒนาท้องถิ่น    
รายงานการประชุมสภา     
งบประมาณรายจ่าย    
 
  เครือข่าย อปท.
 

กรมส่งเสริมท้องถิ่น

กลุ่มเพื่อนพนักงานท้องถิ่น
สำนักงานตรวจเงินแผ่นดิน
มหาดไทยดอทคอท
อำเภอดอทคอม
สมาพันธ์ปลัด อบต.
ชมรมคนโยธา
โยธาไทย
กลุ่มพัฒนาท้องถิ่น
  ข่าวสารต่างๆ     
 
ข่าวสารจากกรมฯ    
ข่าวการสมัครงาน    
ข่าวการห้วยกระเจา    
ข่าวบันเทิง     
ข่าวเศรษฐกิจ     
ข่าวต่างประเทศ      
ข่าวการศึกษา     
     
 
นโยบายผู้บริหาร
วิสัยทัศน์และพันธกิจ
ยุทธศาสตร์การพัฒนา
แผนการดำเนินงาน
มาตรฐานการบริหารและการบริการสาธารณะ
รายงานติดตามผลการดำเนินงาน
แผนอัตรากำลัง
แผนพัฒนาท้องถิ่น
ลดขั้นตอนการปฎิบัติงานราชการ
กิจการสภาและรายงานการประชุม
ตรวจสอบและควบคุมภายใน
 
     
   
     
 
รายงานการประชุมสมัยสามัญ สมัยที่สาม ครั้งที่ 1/2563 13 ส.ค. 2563
รายงานการประชุมสภา สมัยประชุม สมัยสามัญ สมัยที่สอง ครั้งที่ 1 ประจำปี 2563 1 พ.ค. 2563
รายงานการประชุมสภาฯ สมัยประชุมสมัยสามัญ สมัยแรก ประจำปี 2563 ครั้งที่ 1/2563 3 มี.ค. 2563
รายงานการประชุมสภาฯ สมัยประชุมสมัยสามัญ สมัยที่สี่ ประจำปี 2562 ครั้งที่ 1/2562 30 ต.ค. 2562
รายงานการประชุมสภาฯ สมัยประชุมสมัยสามัญ สมัยที่สาม ประจำปี 2562 ครั้งที่ 2/2562 30 ส.ค. 2562
รายงานการประชุมสภาฯ สมัยประชุมสมัยสามัญ สมัยที่สาม ประจำปี 2562 ครั้งที่ 1/2562 15 ส.ค. 2562
รายงานการประชุมสภาฯ สมัยประชุมสมัยสามัญ สมัยที่สอง ประจำปี 2562 ครั้งที่ 1/2562 30 เม.ย. 2562
รายงานการประชุมสภาฯ สมัยประชุมสมัยสามัญ สมัยแรก ประจำปี 2562 ครั้งที่ 1/2562 20 ก.พ. 2562
รายงานประชุมสภาสมัยสามัญ ครั้งที่ 4 / 2561 (31 ตุลาคม 2561) 31 ต.ค. 2561
31 ต.ค. 2561
รอการบันทึกข้อมูล
1 | 2 | 3 |
 
     
     
     
     
     
     
     
สำนักงานเทศบาลตำบลห้วยกระเจา 156 หมู่ที่ 6 ตำบลห้วยกระเจา อำเภอห้วยกระเจา   จังหวัดกาญจนบุรี  71170  

 2018 huikrachao.go.th, All copy rights reverse.
ติดต่อ โทรศัพท์: 034-677285   โทรสาร: 034-677286
email : banrow_2547@hotmail.co.th  facebook: เทศบาลตำบลห้วยกระเจา
ดูแผนที่พิกัด สำนักงานเทศบาลตำบลห้วยกระเจา