ประกาศราคากลางก่อสร้างถนน คสล.ซอยหลังโรงเรียนบ้านเขากรวด [ 30 พ.ย. 2565 ]