ประกาศก่อสร้างถนน คสล.สายทางซอยหลังโรงเรียนบ้านเขากรวด หมู่ที่ 5 [ 30 พ.ย. 2565 ]