สรุปการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือนสิงหาคม 2565 [ 8 ก.ย. 2565 ]