สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือน มิถุนายน 2565 [ 5 ก.ค. 2565 ]