ยกเลิกประกาศก่อสร้างโรงจอดรถสำนักงานเทศบาลห้วยกระเจา [ 29 มิ.ย. 2565 ]