ประกาศผู้ชนะก่อสร้างถนนแอสฟัสท์ติกคอนกรีต จากสายบ้านทุ่งประดู่ถึงสายบ้านทุ่งประดู่ หมู่ 20 [ 26 เม.ย. 2565 ]