ประกาศจ้างก่อสร้างโรงจอดรถอาคารสำนักงาเทศบาลตำบลห้วยกรระเจา(อาคารหลังใหม่) [ 18 เม.ย. 2565 ]