สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือนธันวาคม 2564 [ 7 ม.ค. 2565 ]