สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างเดือนตุลาคม 2564 [ 10 พ.ย. 2564 ]