สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างเดือนสิงหาคม 2564 [ 14 ก.ย. 2564 ]