ประกาศราคากลางจ้างเหมาขุดสระเก็บนำ้ หมู่ที่ 5 หมู่ที่ 8 หมุ่ที่ 10 ตำบลห้วยกระเจา [ 13 ก.ย. 2564 ]