ประกาศผู้ชนะจ้างขุดสระเก็บน้ำ หมู่ที่ 8 ตำบลห้วยกระเจา [ 13 ก.ย. 2564 ]