โครงการปรับปรุงถนนลูกรังโดยทำการเสริมผิวจราจรลูกรัง บ้านหัวอ่าง หมู่ที่ 6 (ฟาร์มไก่) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 6 ม.ค. 2564 ]