โครงการปรับปรุงถนนลูกรังโดยทำการเสริมผิวจราจรลูกรัง บ้านดอน หมู่ที่ 16 (สายอ่างเก็บน้ำหนองหญ้ากาศ-นาหล่มก่ำ) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 6 ม.ค. 2564 ]