โครงการปรับปรุงถนนลูกรังโดยทำการเสริมผิวจราจรลูกรัง บ้านอุดมสุข หมู่ที่ 10 (สายบ้านนายเลิศ ปิโย – นางเพียง สืบอินทร์) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 29 ธ.ค. 2563 ]