สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน สิงหาคม 2563 [ 31 ส.ค. 2563 ]