โครงการก่อสร้างอาคารศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ขนาด 81-100 คน ตอกเสาเข็ม ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กกาญจนาภิเษก เทศบาลตำบลห้วยกระเจา อำเภอห้วยกระเจา จังหวัดกาญจนบุรี [ 28 มี.ค. 2562 ]