โครงการก่อสร้างอาคารเก็บวัสดุประปา [ 7 มี.ค. 2559 ]