การวิเคราะห์ผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปี 2559 [ 4 ต.ค. 2559 ]