ประกาศรายชื่อผู้ชนะการประกวดราคา เรื่อง สอบราคาจ้างก่อสร้างอาคารเก็บพัสดุ [ 20 มิ.ย. 2559 ]