ยินดีต้อนรับท่านเข้าสู่ เทศบาลตำบลห้วยกระเจา อ.ห้วยกระเจา จ.กาญจนบุร        ชุมชนเข้มแข็ง แหล่งทรัพยากรธรรมชาติ ตลาดเกษตรกรรม เลิศล้ำภูมิปัญญาท้องถิ่น
  เมนูหลัก
 
ประวัติความเป็นมา
คณะผู้บริหาร
สภาเทศบาลฯ
สำนักปลัด
กองคลัง
กองช่าง
กองการศึกษา
  ข้อมูลข่าวสาร    
 
นโยบายผู้บริหาร
วิสัยทัศน์และพันธกิจ
ยุทธศาสตร์การพัฒนา
แผนการดำเนินงาน
ผลการดำเนินงาน     
รายงานผลการดำเนินงาน   
แผนอัตรากำลังสามปี    
แผนพัฒนาท้องถิ่น    
รายงานการประชุมสภา     
งบประมาณรายจ่าย    
 
  เครือข่าย อปท.
 

กรมส่งเสริมท้องถิ่น

กลุ่มเพื่อนพนักงานท้องถิ่น
สำนักงานตรวจเงินแผ่นดิน
มหาดไทยดอทคอท
อำเภอดอทคอม
สมาพันธ์ปลัด อบต.
ชมรมคนโยธา
โยธาไทย
กลุ่มพัฒนาท้องถิ่น
  ข่าวสารต่างๆ     
 
ข่าวสารจากกรมฯ    
ข่าวการสมัครงาน    
ข่าวการห้วยกระเจา    
ข่าวบันเทิง     
ข่าวเศรษฐกิจ     
ข่าวต่างประเทศ      
ข่าวการศึกษา     
     
 
ข่าวประชาสัมพันธ์
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
ข่าวกิจกรรม
ข่าวพัสดุ
ข่าวภาษี
ข่าวย้อนหลัง
 
     
   
     
 
 
>> สอบราคาก่อสร้างถนน ม.17 และปรับปรุงถนนเสริมไหล่ ม.21  [ 7 ก.ย. 2558 ]
>> สอบราคาจ้างโครงการปรับปรุงอาคารศูนย์เด็กเล็กกาญจนาภิเษก หมู่ที่ 1 บ้านซ่อง และอาคารศูนย์เด็กเล็กวัดห้วยกระเจา หมู่ที่ 3  [ 19 ก.ย. 2555 ]
>> สอบราคาจ้างโครงการก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้านประเภทบาดาลขนาดใหญ่ หมู่ที่ 5 บ้านเขากรวด และหมู่ที่ 20 บ้านทุ่งประดู่  [ 19 ก.ย. 2555 ]
>> สอบราคาจ้างโครงการก่อสร้างถนน คสล. หมู่ที่ 5 บ้านเขากรวด เงินอุดหนุนเฉพาะกิจสำหรับพัฒนาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น กรณีเร่งด่วน  [ 19 ก.ค. 2555 ]
>> ราคาจ้างโครงการก่อสร้างถนน คสล.พร้อมรางระบายน้ำ หมู่ที่ 3  [ 14 พ.ค. 2555 ]
>> สอบราคาจ้างโครงการขยายเขตประปา หมู่ที่ 4 และก่อสร้างถังกรองประปาหมู่บ้าน หมู่ที่ 8 ปรับปรุงท่อเมนประปา หมู่ที่ 19  [ 6 มี.ค. 2555 ]
>> สอบราคาจ้างโครงการก่อสร้างรางระบายน้ำ หมู่ที่ 2 ,4 โครงการขุดลอกลำห้วย หมู่ที่ 2 และโครงการวางท่อระบายน้ำ หมู่ที่ 3 ,4,6,8,14  [ 6 มี.ค. 2555 ]
>> สอบราคาจ้างโครงการซ่อมแซมถนน หมู่ที่ 2,3,4,6,8,14,19 และโครงการก่อสร้างถนน หมู่ที่ 14  [ 6 มี.ค. 2555 ]
>> สอบราคาจ้างโครงการวางท่อระบายน้ำ และลงหินคลุก (ประเภทเงินจ่ายขาดเงินสะสม)  [ 7 พ.ย. 2554 ]
>> สอบราคาจ้างโครงการซ่อมแซมถนน และโครงการก่อสร้างถนน  [ 7 พ.ย. 2554 ]
>> ประกาศสอบราคาสอบราคาซื้อเครื่องสูบจ่ายสารเคมี(สารส้ม)  [ 21 เม.ย. 2553 ]
>> สอบราคาซื้อสารเคมีที่จำเป็นต่อการผลิตน้ำประปาพร้อมขนส่ง  [ 21 เม.ย. 2553 ]
>> ประกาศสอบราคาโครงการจ่ายขาดเงินสะสมประเภทงานถนน  [ 21 เม.ย. 2553 ]
>> ประกาศสอบราคาโครงการจ่ายขาดเงินสะสมประเภทงานอาคาร  [ 21 เม.ย. 2553 ]
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
 
     
     
     
     
     
     
     
สำนักงานเทศบาลตำบลห้วยกระเจา 156 หมู่ที่ 6 ตำบลห้วยกระเจา อำเภอห้วยกระเจา   จังหวัดกาญจนบุรี  71170  

 2018 huikrachao.go.th, All copy rights reverse.
ติดต่อ โทรศัพท์: 034-677285   โทรสาร: 034-677286
email : banrow_2547@hotmail.co.th  facebook: เทศบาลตำบลห้วยกระเจา
ดูแผนที่พิกัด สำนักงานเทศบาลตำบลห้วยกระเจา