ยินดีต้อนรับท่านเข้าสู่ เทศบาลตำบลห้วยกระเจา อ.ห้วยกระเจา จ.กาญจนบุร        ชุมชนเข้มแข็ง แหล่งทรัพยากรธรรมชาติ ตลาดเกษตรกรรม เลิศล้ำภูมิปัญญาท้องถิ่น
  เมนูหลัก
 
ประวัติความเป็นมา
คณะผู้บริหาร
สภาเทศบาลฯ
สำนักปลัด
กองคลัง
กองช่าง
กองการศึกษา
  ข้อมูลข่าวสาร    
 
นโยบายผู้บริหาร
วิสัยทัศน์และพันธกิจ
ยุทธศาสตร์การพัฒนา
แผนการดำเนินงาน
ผลการดำเนินงาน     
รายงานผลการดำเนินงาน   
แผนอัตรากำลังสามปี    
แผนพัฒนาท้องถิ่น    
รายงานการประชุมสภา     
งบประมาณรายจ่าย    
 
  เครือข่าย อปท.
 

กรมส่งเสริมท้องถิ่น

กลุ่มเพื่อนพนักงานท้องถิ่น
สำนักงานตรวจเงินแผ่นดิน
มหาดไทยดอทคอท
อำเภอดอทคอม
สมาพันธ์ปลัด อบต.
ชมรมคนโยธา
โยธาไทย
กลุ่มพัฒนาท้องถิ่น
  ข่าวสารต่างๆ     
 
ข่าวสารจากกรมฯ    
ข่าวการสมัครงาน    
ข่าวการห้วยกระเจา    
ข่าวบันเทิง     
ข่าวเศรษฐกิจ     
ข่าวต่างประเทศ      
ข่าวการศึกษา     
     
 
ข่าวประชาสัมพันธ์
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
ข่าวกิจกรรม
ข่าวพัสดุ
ข่าวภาษี
ข่าวย้อนหลัง
 
     
   
     
 
 
>> การตรวจสอบพัสดุประจำปีงบประมาณ 2558.2  [ 15 ต.ค. 2558 ]
>> การตรวจสอบพัสดุประจำปีงบประมาณ 2558.1  [ 15 ต.ค. 2558 ]
>> การตรวจสอบพัสดุประจำปีงบประมาณ 2558  [ 15 ต.ค. 2558 ]
>> ประกา่ศการตรวจสอบพัสดุประจำปีงบประมาณ 2558  [ 15 ต.ค. 2558 ]
>> งานสอบราคาจ้างโครงการก่อสร้างถนนผิวจราจรคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 14 บ้านทุ่งใหญ่ และโครงการก่อสร้างถนนผิวจราจรคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 21 บ้านดอนสว่าง  [ 8 ก.ย. 2558 ]
>> สอบราคาจ้างโครงการก่อสร้างถนนผิวจราจรคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 14 บ้านทุ่งใหญ่ และโครงการก่อสร้างถนนผิวจราจรคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 21 บ้านดอนสว่าง  [ 8 ก.ย. 2558 ]
>> สรุปผลจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2558 ตั้งแต่เดือนตุลาคม 2557-มิถุนายน 2558  [ 7 ก.ย. 2558 ]
>> สอบราคาจ้างโครงการวางท่อ ม.2346 และขุดลอกสระเก็บน้ำ ม.12 ม.15  [ 7 ก.ย. 2558 ]
>> สอบราคาจ้างโครงการอาหารกลางวันศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก 2 ศูนย์ของเทศบาลตำบลห้วยกระเจา  [ 7 ก.ย. 2558 ]
>> สอบราคาจ้างโครงการวางท่อระบายน้ำพร้อมบ่อพัก ม.2 ม.6 ก่อสร้างรางระบายน้ำ ม.2  [ 7 ก.ย. 2558 ]
>> สอบราคาจ้างโครงการปรับปรุงท่อเมน ม.4  [ 7 ก.ย. 2558 ]
>> สอบราคาจ้างก่อสร้างถนนลาดยางผิวจราจรแบบ Cape Seal ม.3 และหมู่ที่ 5-20 และหมู่ที่ 18  [ 7 ก.ย. 2558 ]
>> สอบราคาจ้างซ่อมสร้างถนนผิวจราจร Cape Seal ม.3  [ 7 ก.ย. 2558 ]
>> โครงการสอบราคาจัดซื้อสารส้ม ประจำปีงบประมาณ 2558  [ 7 ก.ย. 2558 ]
>> สอบราคาจัดซื้อรถกระเช้า ปี 2558  [ 7 ก.ย. 2558 ]
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
 
     
     
     
     
     
     
     
สำนักงานเทศบาลตำบลห้วยกระเจา 156 หมู่ที่ 6 ตำบลห้วยกระเจา อำเภอห้วยกระเจา   จังหวัดกาญจนบุรี  71170  

 2018 huikrachao.go.th, All copy rights reverse.
ติดต่อ โทรศัพท์: 034-677285   โทรสาร: 034-677286
email : banrow_2547@hotmail.co.th  facebook: เทศบาลตำบลห้วยกระเจา
ดูแผนที่พิกัด สำนักงานเทศบาลตำบลห้วยกระเจา