ยินดีต้อนรับท่านเข้าสู่ เทศบาลตำบลห้วยกระเจา อ.ห้วยกระเจา จ.กาญจนบุร        ชุมชนเข้มแข็ง แหล่งทรัพยากรธรรมชาติ ตลาดเกษตรกรรม เลิศล้ำภูมิปัญญาท้องถิ่น
  เมนูหลัก
 
ประวัติความเป็นมา
คณะผู้บริหาร
สภาเทศบาลฯ
สำนักปลัด
กองคลัง
กองช่าง
กองการศึกษา
  ข้อมูลข่าวสาร    
 
นโยบายผู้บริหาร
วิสัยทัศน์และพันธกิจ
ยุทธศาสตร์การพัฒนา
แผนการดำเนินงาน
ผลการดำเนินงาน     
รายงานผลการดำเนินงาน   
แผนอัตรากำลังสามปี    
แผนพัฒนาสามปี    
รายงานการประชุมสภา     
งบประมาณรายจ่าย    
 
  เครือข่าย อปท.
 

กรมส่งเสริมท้องถิ่น

กลุ่มเพื่อนพนักงานท้องถิ่น
สำนักงานตรวจเงินแผ่นดิน
มหาดไทยดอทคอท
อำเภอดอทคอม
สมาพันธ์ปลัด อบต.
ชมรมคนโยธา
โยธาไทย
กลุ่มพัฒนาท้องถิ่น
  ข่าวสารต่างๆ     
 
ข่าวสารจากกรมฯ    
ข่าวการสมัครงาน    
ข่าวการเมือง    
ข่าวบันเทิง     
ข่าวเศรษฐกิจ     
ข่าวต่างประเทศ      
ข่าวการศึกษา     
     
 
ข่าวประชาสัมพันธ์
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
ข่าวกิจกรรม
ข่าวพัสดุ
ข่าวภาษี
ข่าวย้อนหลัง
 
     
   
     
 
 
>> ยกเลิกประกาศประกวดราคาจ้างปรับปรุงถนนสายแยกทางหลวงชนบทด้วยวยิธีทางอิเล็กทรอนิกส์  [ 12 พ.ย. 2558 ]
>> ประมูลจ้างด้วยระบบอิเล็คทรอนิกส์โครงการก่อสร้างประปาหมู่บ้าน แบบผิวดินขนาดใหญ่ บ้านดอน หมู่ที่ 16 ตำบลห้วยกระเจา อำเภอห้วยกระเจา จังหวัดกาญจนบุรี  [ 5 พ.ย. 2558 ]
>> ประกาศประมูลจ้างด้วยระบบอิเล็คทรอนิกส์โครงการปรับปรุงถนนสายแยกทางหลวงชนบท กจ.4006-บ้านตลุงใต้ ผิวจราจรคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านเขากรวด หมู่ที่ 5  [ 5 พ.ย. 2558 ]
>> ขายทอดตลาด11  [ 11 พ.ย. 2558 ]
>> ขายทอดตลาด10  [ 11 พ.ย. 2558 ]
>> ขายทอดตลาด9  [ 11 พ.ย. 2558 ]
>> ขายทอดตลาด8  [ 11 พ.ย. 2558 ]
>> ขายทอดตลาด7  [ 11 พ.ย. 2558 ]
>> ขายทอดตลาด6  [ 11 พ.ย. 2558 ]
>> ขายทอดตลาด5  [ 11 พ.ย. 2558 ]
>> ขายทอดตลาด4  [ 11 พ.ย. 2558 ]
>> ขายทอดตลาด3  [ 11 พ.ย. 2558 ]
>> ขายทอดตลาด2  [ 11 พ.ย. 2558 ]
>> ขายทอดตลาด1  [ 11 พ.ย. 2558 ]
>> ประกาศขายทอดตลาด ประจำปีงบประมาณ 2559  [ 11 พ.ย. 2558 ]
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
 
     
     
     
     
     
     
     
เทศบาลตำบลห้วยกระเจา อำเภอห้วยกระเจา   จังหวัดกาญจนบุรี  71160  

 2015 huikrachao.go.th, All rights : ติดต่อ โทรศัพท์: 034-677285 email : banrow_2547@hotmail.co.th