ยินดีต้อนรับท่านเข้าสู่ เทศบาลตำบลห้วยกระเจา อ.ห้วยกระเจา จ.กาญจนบุร        ชุมชนเข้มแข็ง แหล่งทรัพยากรธรรมชาติ ตลาดเกษตรกรรม เลิศล้ำภูมิปัญญาท้องถิ่น
  เมนูหลัก
 
ประวัติความเป็นมา
คณะผู้บริหาร
สภาเทศบาลฯ
สำนักปลัด
กองคลัง
กองช่าง
กองการศึกษา
  ข้อมูลข่าวสาร    
 
นโยบายผู้บริหาร
วิสัยทัศน์และพันธกิจ
ยุทธศาสตร์การพัฒนา
แผนการดำเนินงาน
ผลการดำเนินงาน     
รายงานผลการดำเนินงาน   
แผนอัตรากำลังสามปี    
แผนพัฒนาสามปี    
รายงานการประชุมสภา     
งบประมาณรายจ่าย    
 
  เครือข่าย อปท.
 

กรมส่งเสริมท้องถิ่น

กลุ่มเพื่อนพนักงานท้องถิ่น
สำนักงานตรวจเงินแผ่นดิน
มหาดไทยดอทคอท
อำเภอดอทคอม
สมาพันธ์ปลัด อบต.
ชมรมคนโยธา
โยธาไทย
กลุ่มพัฒนาท้องถิ่น
  ข่าวสารต่างๆ     
 
ข่าวสารจากกรมฯ    
ข่าวการสมัครงาน    
ข่าวการเมือง    
ข่าวบันเทิง     
ข่าวเศรษฐกิจ     
ข่าวต่างประเทศ      
ข่าวการศึกษา     
     
 
ข่าวประชาสัมพันธ์
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
ข่าวกิจกรรม
ข่าวพัสดุ
ข่าวภาษี
ข่าวย้อนหลัง
 
     
   
     
 
 
>> ผด1  [ 7 ต.ค. 2559 ]
>> ประกาศรายชื่อผู้ชนะการประกวดราคา เรื่อง สอบราคาจ้างก่อสร้างอาคารเก็บพัสดุ  [ 20 มิ.ย. 2559 ]
>> ประกาศรายชื่อผู้ชนะการประกวดราคา เรื่องสอบราคาจ้างโครงการก่อสร้างปรับปรุงถนน หมู่ที่ 1  [ 20 มิ.ย. 2559 ]
>> ประกาศรายชื่อผู้ชนะการประกวดราคา เรื่อง สอบราคาจ้างโครงการก่อสร้างถนนผิวจราจร หมู่ 6  [ 20 มิ.ย. 2559 ]
>> สอบราคาจ้างโครงการก่อสร้างถนนผิวจราจร คอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 6  [ 3 มิ.ย. 2559 ]
>> สอบราคาจ้างโครงการก่อสร้างปรับปรุงถนนโดยท้าการวางท่อระบายน้า หมู่ที่ 1  [ 3 มิ.ย. 2559 ]
>> สอบราคาจ้างโครงการก่อสร้างอาคารเก็บพัสดุ  [ 3 มิ.ย. 2559 ]
>> แจ้งผลการพิจารณาการสอบราคาจ้างโครงการก่อสร้างระบบประปาบาดาลหมู่บ้าน หมู่ที่ 1  [ 24 พ.ค. 2559 ]
>> สอบราคาจ้างโครงการก่อสร้างระบบประปาบาดาลหมู่บ้าน ระบบสูบน้ำโซล่าร์เซล หมู่ที่ 1  [ 3 พ.ค. 2559 ]
>> ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการตรวจสอบผู้ไม่มีผลประโยชน์ร่วม เรื่องสอบราคาซื้อรถยนต์บรรทุกดีเซล  [ 17 มี.ค. 2559 ]
>> แบบ ปปช.โครงการ จัดซื้อพร้อมติดตั้งกล้องวงจรปิด (CCTV) ชนิด IP/Network Camera  [ 3 มี.ค. 2559 ]
>> แบบ ปปช. โครงการ จัดซื้อรถยนต์บรรทุกดีเซล  [ 3 มี.ค. 2559 ]
>> ประกาศสอบราคาซื้อรถยนต์ สำหรับเทศบาลตำบลห้วยกระเจา  [ 2 มี.ค. 2559 ]
>> ประกาศรายชื่อผู้ชนะประกวดราคา โครงการสอบราคาซื้อพร้อมติดตั้งกล้องวงจรปิด (CCTV) จำนวน 8 ชุด  [ 10 ก.พ. 2559 ]
>> ประกาศสอบราคาซื้อพร้อมติดตั้งกล้องวงจรปิด (CCTV) จำนวน 8 ชุด หมู่ที่ 2  [ 26 ม.ค. 2559 ]
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
 
     
     
     
     
     
     
     
เทศบาลตำบลห้วยกระเจา อำเภอห้วยกระเจา   จังหวัดกาญจนบุรี  71160  

 2015 huikrachao.go.th, All rights : ติดต่อ โทรศัพท์: 034-677285 email : banrow_2547@hotmail.co.th