ยินดีต้อนรับท่านเข้าสู่ เทศบาลตำบลห้วยกระเจา อ.ห้วยกระเจา จ.กาญจนบุร        ชุมชนเข้มแข็ง แหล่งทรัพยากรธรรมชาติ ตลาดเกษตรกรรม เลิศล้ำภูมิปัญญาท้องถิ่น
  เมนูหลัก
 
ประวัติความเป็นมา
คณะผู้บริหาร
สภาเทศบาลฯ
สำนักปลัด
กองคลัง
กองช่าง
กองการศึกษา
  ข้อมูลข่าวสาร    
 
นโยบายผู้บริหาร
วิสัยทัศน์และพันธกิจ
ยุทธศาสตร์การพัฒนา
แผนการดำเนินงาน
ผลการดำเนินงาน     
รายงานผลการดำเนินงาน   
แผนอัตรากำลังสามปี    
แผนพัฒนาสามปี    
รายงานการประชุมสภา     
งบประมาณรายจ่าย    
 
  เครือข่าย อปท.
 

กรมส่งเสริมท้องถิ่น

กลุ่มเพื่อนพนักงานท้องถิ่น
สำนักงานตรวจเงินแผ่นดิน
มหาดไทยดอทคอท
อำเภอดอทคอม
สมาพันธ์ปลัด อบต.
ชมรมคนโยธา
โยธาไทย
กลุ่มพัฒนาท้องถิ่น
  ข่าวสารต่างๆ     
 
ข่าวสารจากกรมฯ    
ข่าวการสมัครงาน    
ข่าวการเมือง    
ข่าวบันเทิง     
ข่าวเศรษฐกิจ     
ข่าวต่างประเทศ      
ข่าวการศึกษา     
     
 
ข่าวประชาสัมพันธ์
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
ข่าวกิจกรรม
ข่าวพัสดุ
ข่าวภาษี
ข่าวย้อนหลัง
 
     
   
     
 
 
>> โครงการปรับปรุงถนนหินคลุกเป็นถนนผิวจราจรคอนกรีตเสริมเหล็กในหมู่บ้าน หมู่ที่ 10 ต.ห้วยกระเจา  [ 19 ม.ค. 2561 ]
>> ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคาโครงการก่อสร้างสนามฟุตซอล หมู่ที่ 3  [ 19 ธ.ค. 2560 ]
>> โครงการก่อสร้างสนามฟุตซอล  [ 30 พ.ย. 2560 ]
>> หลักเกณฑ์ในการพิจารณาคัดเลือกผู้ชนะ  [ 9 มี.ค. 2560 ]
>> ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคาโครงการก่อสร้างถนนผิวจราจรCape seal หมู่ที่ 9  [ 21 มี.ค. 2560 ]
>> การวิเคราะห์ผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปี 2559  [ 4 ต.ค. 2559 ]
>> โครงการปรับปรุงถนนโดยการลงหินคลุกบดอัดแน่น หมู่ที่ 8 เชื่อมต่อ หมู่ที่ 14  [ 12 มิ.ย. 2560 ]
>> ประกาศสอบราคาจ้างโครงการก่อสร้างถนนผิวจราจร Cape Seal หมู่ที่ 9  [ 9 มี.ค. 2560 ]
>> โครงการก่อสร้างถนนพูนดินบดอัดแน่น หมู่ที่ 17 ตำบลห้วยกระเจา  [ 23 ม.ค. 2560 ]
>> การกำหนดเกณฑ์การใช้สิ้นเปลืองน้ำมันเชื้อเพลิง  [ 11 ต.ค. 2559 ]
>> แผนการปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2559  [ 7 ต.ค. 2558 ]
>> แผนการปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2560  [ 7 ต.ค. 2559 ]
>> ผด5  [ 7 ต.ค. 2559 ]
>> ผด4  [ 7 ต.ค. 2559 ]
>> ผด2  [ 7 ต.ค. 2559 ]
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
 
     
     
     
     
     
     
     
เทศบาลตำบลห้วยกระเจา อำเภอห้วยกระเจา   จังหวัดกาญจนบุรี  71160  

 2015 huikrachao.go.th, All rights : ติดต่อ โทรศัพท์: 034-677285 email : banrow_2547@hotmail.co.th