ยินดีต้อนรับท่านเข้าสู่ เทศบาลตำบลห้วยกระเจา อ.ห้วยกระเจา จ.กาญจนบุร        ชุมชนเข้มแข็ง แหล่งทรัพยากรธรรมชาติ ตลาดเกษตรกรรม เลิศล้ำภูมิปัญญาท้องถิ่น
  เมนูหลัก
 
ประวัติความเป็นมา
คณะผู้บริหาร
สภาเทศบาลฯ
สำนักปลัด
กองคลัง
กองช่าง
กองการศึกษา
  ข้อมูลข่าวสาร    
 
นโยบายผู้บริหาร
วิสัยทัศน์และพันธกิจ
ยุทธศาสตร์การพัฒนา
แผนการดำเนินงาน
ผลการดำเนินงาน     
รายงานผลการดำเนินงาน   
แผนอัตรากำลังสามปี    
แผนพัฒนาท้องถิ่น    
รายงานการประชุมสภา     
งบประมาณรายจ่าย    
 
  เครือข่าย อปท.
 

กรมส่งเสริมท้องถิ่น

กลุ่มเพื่อนพนักงานท้องถิ่น
สำนักงานตรวจเงินแผ่นดิน
มหาดไทยดอทคอท
อำเภอดอทคอม
สมาพันธ์ปลัด อบต.
ชมรมคนโยธา
โยธาไทย
กลุ่มพัฒนาท้องถิ่น
  ข่าวสารต่างๆ     
 
ข่าวสารจากกรมฯ    
ข่าวการสมัครงาน    
ข่าวการห้วยกระเจา    
ข่าวบันเทิง     
ข่าวเศรษฐกิจ     
ข่าวต่างประเทศ      
ข่าวการศึกษา     
     
 
ข่าวประชาสัมพันธ์
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
ข่าวกิจกรรม
ข่าวพัสดุ
ข่าวภาษี
ข่าวย้อนหลัง
 
     
   
     
 
 
>> รายงานสรุปจัดซื้อจัดจ้าง ต.ค.2561- เม.ย.2562  [ 2 พ.ค. 2562 ]
>> ประกาศผู้ชนะโครงการก่อสร้างศูนย์กาญจนาภิเษก  [ 10 เม.ย. 2562 ]
>> ประกาศโครงการก่อสร้างศูนย์พัฒนาเด็กเล็กกาญจนาภิเษก  [ 2 เม.ย. 2562 ]
>> ประกาศโครงการก่อสร้างศูนย์พดัฒนาเด็กเล็กวัดห้วยกระเจา  [ 2 เม.ย. 2562 ]
>> ประกาศสอบราคาโครงการประปา หมู่ที่ 11  [ 3 เม.ย. 2562 ]
>> ประกาศผู้ชนะโครงการก่อสร้างอาคารศูฯญ์พัฒนาเด็กเล็กวัดห้วยกระเจา  [ 9 เม.ย. 2562 ]
>> ประกาศผู้ชนะโครงการประปา หมู่ที่ 11  [ 10 เม.ย. 2562 ]
>> สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน เมษายน 2562  [ 30 เม.ย. 2562 ]
>> สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน มีนาคม 2562  [ 29 มี.ค. 2562 ]
>> สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน กุมภาพันธ์ 2562  [ 28 ก.พ. 2562 ]
>> สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน มกราคม 2562  [ 31 ม.ค. 2562 ]
>> สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน ธันวาคม 2561  [ 30 ธ.ค. 2561 ]
>> สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน พฤศจิกายน 2561  [ 30 พ.ย. 2561 ]
>> สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน ตุลาคม 2561  [ 31 ต.ค. 2561 ]
>> โครงการก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้านแบบผิวดินขนาดใหญ่ หมู่ที่ 11 บ้านทุ่งมังกระหร่า ตำบลห้วยกระเจา อำเภอห้วยกระเจา จังหวัดกาญจนบุรี  [ 29 มี.ค. 2562 ]
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
 
     
     
     
     
     
     
     
สำนักงานเทศบาลตำบลห้วยกระเจา 156 หมู่ที่ 6 ตำบลห้วยกระเจา อำเภอห้วยกระเจา   จังหวัดกาญจนบุรี  71170  

 2018 huikrachao.go.th, All copy rights reverse.
ติดต่อ โทรศัพท์: 034-677285   โทรสาร: 034-677286
email : banrow_2547@hotmail.co.th  facebook: เทศบาลตำบลห้วยกระเจา
ดูแผนที่พิกัด สำนักงานเทศบาลตำบลห้วยกระเจา