ยินดีต้อนรับท่านเข้าสู่ เทศบาลตำบลห้วยกระเจา อ.ห้วยกระเจา จ.กาญจนบุร        ชุมชนเข้มแข็ง แหล่งทรัพยากรธรรมชาติ ตลาดเกษตรกรรม เลิศล้ำภูมิปัญญาท้องถิ่น
  เมนูหลัก
 
ประวัติความเป็นมา
คณะผู้บริหาร อยู่ระหว่างการเลือกตั้ง
สภาเทศบาลฯ
สำนักปลัด
กองคลัง
กองช่าง
กองการศึกษา
  ข้อมูลข่าวสาร    
 
นโยบายผู้บริหาร
วิสัยทัศน์และพันธกิจ
ยุทธศาสตร์การพัฒนา
แผนการดำเนินงาน
มาตรฐานการบริหารและการบริการสาธารณะ     
รายงานติดตามผลการดำเนินงาน   
แผนอัตรากำลังสามปี    
แผนพัฒนาท้องถิ่น    
รายงานการประชุมสภา     
งบประมาณรายจ่าย    
 
  เครือข่าย อปท.
 

กรมส่งเสริมท้องถิ่น

กลุ่มเพื่อนพนักงานท้องถิ่น
สำนักงานตรวจเงินแผ่นดิน
มหาดไทยดอทคอท
อำเภอดอทคอม
สมาพันธ์ปลัด อบต.
ชมรมคนโยธา
โยธาไทย
กลุ่มพัฒนาท้องถิ่น
  ข่าวสารต่างๆ     
 
ข่าวสารจากกรมฯ    
ข่าวการสมัครงาน    
ข่าวการห้วยกระเจา    
ข่าวบันเทิง     
ข่าวเศรษฐกิจ     
ข่าวต่างประเทศ      
ข่าวการศึกษา     
     
 
ข่าวประชาสัมพันธ์
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
ข่าวกิจกรรม
ข่าวพัสดุ
ข่าวภาษี
ข่าวย้อนหลัง
 
     
   
     
 
 
  ขยายเวลาชำระภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ประจำปี 2564 [ 18 มี.ค. 2564 ]

...อ่านต่อ>>
  ขยายเวลาชำระภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ประจำปี 2563 [ 2 ก.ย. 2563 ]

...อ่านต่อ>>
  กำหนดการยื่นแบบและชำระภาษี ประจำปี 2562 [ 14 ธ.ค. 2561 ]

...อ่านต่อ>>
  ประกาศเทศบาลตำบลห้วยกระเจา เรื่อง การชำระภาษีและขอใบอนุญาตต่างๆ ประจำปี 2561 [ 20 ต.ค. 2560 ]

...อ่านต่อ>>
  ประชาสัมพันธ์สำหรับผู้ที่มีหน้าที่ชำระภาษีบำรุงท้องที่ ประจำปี 2561 [ 2 เม.ย. 2561 ]

ขอแจ้งเตือนประชาชนที่ยังไม่ได้ชำระภาษีบำรุงท้องที่ประจำปี 2561 ขอให้เร่งชำระฯ ภายในเดือนเมษายน นี้ หากพ้นกำหนด จะต้องเสียเงินเพิ่มตามกฎหมายกำหนด

ด้วยความปราถนาดีจาก งานจัดเก็บรายได้ กองคลัง เทศบาลตำบลห้วยกระเจา

...อ่านต่อ>>
  ประชาสัมพันธ์สำหรับผู้ประกอบการที่ต้องชำระภาษีป้าย ประจำปี 2561 [ 1 มี.ค. 2561 ]

ขอแจ้งเตือนผู้ประกอบการที่ต้องชำระภาษีป้าย ให้เร่งชำระภาษีให้แล้วเสร็จภายในเดือนมีนาคม 2561 เพื่อมิให้ชำระเงินเพิ่มตามกฎหมายกำหนด 

ด้วยความปราถนาดีจาก งานจัดเก็บรายได้ กองคลัง เทศบาลตำบลห้วยกระเจา

...อ่านต่อ>>
  ประชาสัมพันธ์สำหรับผู้ประกอบการที่ต้องชำระภาษีโรงเรือนและที่ดิน ประจำปี 2561 [ 1 ก.พ. 2561 ]

ขอแจ้งเตือนผู้ประกอบการที่ต้องชำระภาษีโรงเรือนและที่ดิน ประจำปี 2561 ขอให้เร่งชำระภาษีภายในเดือนกุมภาพันธ์ 2561 มิเช่นนั้น ท่านต้องถูกปรับเงินเพิ่มตามกฎหมายกำหนด 

ด้วยความปราถนาดีจาก งานจัดเก็บรายได้ กองคลัง เทศบาลตำบลห้วยกระเจา 

อ่านต่อ>>
  ประชาสัมพันธ์ข่าวการจัดเก็บภาษี ประจำปี 2561 [ 1 ธ.ค. 2560 ]

...อ่านต่อ>>
  ประชาสัมพันธ์ข่าวการจัดเก็บภาษี ประจำปี 2560 [ 1 ธ.ค. 2559 ]

...อ่านต่อ>>
  ประชาสัมพันธ์การจัดเก็บภาษี ประจำปี 2559 [ 24 ธ.ค. 2558 ]

...อ่านต่อ>>
1 |
 
     
     
     
     
     
     
     
สำนักงานเทศบาลตำบลห้วยกระเจา 156 หมู่ที่ 6 ตำบลห้วยกระเจา อำเภอห้วยกระเจา   จังหวัดกาญจนบุรี  71170  

 2018 huikrachao.go.th, All copy rights reverse.
ติดต่อ โทรศัพท์: 034-677285   โทรสาร: 034-677286
email : banrow_2547@hotmail.co.th  facebook: เทศบาลตำบลห้วยกระเจา
ดูแผนที่พิกัด สำนักงานเทศบาลตำบลห้วยกระเจา