ประชาสัมพันธ์ การชำระภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง และการชำระภาษีป้าย [ 9 ม.ค. 2566 ]

              

📢#ประกาศ!! #ประชาสัมพันธ์เทศบาลตำบลห้วยกระเจา📣📖

เรื่อง  1. การชำระภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง  2. การชำระภาษีป้าย