ประกาศ ผลการสอบแข่งขันเพื่อเข้ารับการสรรหา และเลือกสรรเป็นพนักงานจ้างทั่วไป (แทนตำแหน่งที่ว่าง) [ 30 ก.ย. 2565 ]