ประชาสัมพันธ์ การจัดทำถังขยะอินทรีย์ หรือถังขยะเปียกในครัวเรือน [ 7 มิ.ย. 2565 ]

              

ประชาสัมพันธ์🎉🎉เทศบาลตำบลห้วยกระเจา🏠

📌📌เชิญชวนประชาชน ชาวบ้านตำบลห้วยกระเจา ร่วมด้วยช่วยกัน....🙋‍♀️🙋‍♂️

📍🛢การจัดทำถังขยะอินทรีย์ หรือถังขยะเปียกในครัวเรือน🥑🍆🍅