ซ่อมโคมไฟถนน หน้าบ้าน ผู้ช่วยยุทธนา สืบดา ม.18 บ้านโกรกแสลบ ตำบลห้วยกระเจา [ 17 พ.ค. 2565 ]

              

วันที่ 17 พฤษภาคม 2565 นายสิริพงศ์ สืบเนียม นายกเทศมนตรีตำบลห้วยกระเจา ได้มอบหมายให้ เจ้าหน้าที่กองช่าง ซ่อมโคมไฟถนน หน้าบ้าน ผู้ช่วยยุทธนา สืบดา ม.18 บ้านโกรกแสลบ ตำบลห้วยกระเจา