ซ่อมท่อพีอี หน้าเล้าหมู ครูซิบ ม.4 บ้านดงตาอินทร์ [ 10 พ.ค. 2565 ]

              

วันที่ 10 พฤษภาคม 2565 นายสิริพงศ์ สืบเนียม นายกเทศมนตรีตำบลห้วยกระเจา มอบหมายให้ เจ้าหน้าที่ประปา ซ่อมท่อพีอี หน้าเล้าหมู ครูซิบ ม.4 บ้านดงตาอินทร์