ตัดกิ่งไม้ ที่โรงเรียนบ้านเขากรวด ม.5 บ้านเขากรวด [ 10 พ.ค. 2565 ]

              

วันที่ 10 พฤษภาคม 2565 นายสิริพงศ์ สืบเนียม นายกเทศมนตรีตำบลห้วยกระเจา ได้มอบหมายให้ เจ้าหน้าที่กองช่าง ตัดกิ่งไม้ ที่โรงเรียนบ้านเขากรวด ม.5 บ้านเขากรวด