ซ่อมโคมไฟถนน หน้าบ้านนาง พลอย จันหอม ม.3 บ้านห้วยกระเจา และซ่อมโคมไฟถนน หน้าบ้านนายลา ม.4 บ้านดงตาอินทร์ ตำบลห้วยกระเจา [ 14 ม.ค. 2565 ]

              

วันที่ 14 มกราคม 2565 นายสิริพงศ์ สืบเนียม นายกเทศมนตรีตำบลห้วยกระเจา ได้มอบหมายให้ เจ้าหน้าที่กองช่าง ซ่อมโคมไฟถนน หน้าบ้านนาง พลอย จันหอม ม.3 บ้านห้วยกระเจา และซ่อมโคมไฟถนน หน้าบ้านนายลา ม.4 บ้านดงตาอินทร์ ตำบลห้วยกระเจา ตามคำร้องขอแจ้งซ่อม