ซ่อมท่อทางเข้าบ้าน นางวัลยา แลเพชร ม.9 บ้านไผ่งาม ตำบลห้วยกระเจา [ 14 ม.ค. 2565 ]

              

วันที่ 14 มกราคม 2565 นายสิริพงศ์ สืบเนียม นายกเทศมนตรีตำบลห้วยกระเจา มอบหมายให้ เจ้าหน้าที่ประปา ซ่อมท่อทางเข้าบ้าน นางวัลยา แลเพชร ม.9 บ้านไผ่งาม ตำบลห้วยกระเจา