ฉีดพ่นน้ำยาฆ่าเชื้อบริเวณ หมู่ที่ 9 บ้านไผ่งาม จำนวน 4 ครัวเรือน [ 13 ม.ค. 2565 ]

              

วันที่ 13 มกราคม 2565 ภายใต้การอำนวยการของนายสิริพงศ์ สืบเนียม นายกเทศมนตรีตำบลห้วยกระเจา ได้มอบหมายให้นายธารณรัฐน์ นพรัษธ์ธาดา หัวหน้าสำนักปลัด เจ้าหน้าที่งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย และผู้ช่วยสัตวแพทย์ ดำเนินการฉีดพ่นน้ำยาฆ่าเชื้อบริเวณ หมู่ที่ 9 บ้านไผ่งาม จำนวน 4 ครัวเรือน เพื่อสร้างความมั่นใจให้กับประชาชนในพื้นที่ตำบลห้วยกระเจา และพื้นที่ใกล้เคียง