มอบน้ำแร่โซดาห้วยกระเจา ให้แก่ผู้เข้าร่วมงาน กองทุนแม่ของแผ่นดิน ทุนตั้งต้นแห่งความดีงาม ณ วัดทิพย์สุคนธาราม จำนวน 300 ขวด [ 25 พ.ย. 2564 ]

              

วันที่ 25 พฤศจิกายน 2564 เวลา 08.00 น. นายสิริพงศ์ สืบเนียม นายกเทศมนตรีตำบลห้วยกระเจา เป็นตัวแทนนายศักดิ์ดา วิเชียรศิลป์ อธิบดีกรมทรัพยากรน้ำบาดาล มอบน้ำแร่โซดาห้วยกระเจา ให้แก่ผู้เข้าร่วมงาน กองทุนแม่ของแผ่นดิน ทุนตั้งต้นแห่งความดีงาม ณ วัดทิพย์สุคนธาราม จำนวน 300 ขวด