ประชาสัมพันธ์รับสมัครบุคคลเพื่อการสรรเป็นพนักงานจ้าง (แทนตำแหน่งที่ว่าง) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 [ 15 ต.ค. 2564 ]