สาระสำคัญของกฎกระทรวงกำหนดอัตราค่าใช้จ่ายในการเคลื่อนย้ายยานพาหนะและค่าดูแลรักษายานพาหนะ [ 3 ก.ย. 2564 ]

              

ประชาสัมพันธ์กฎกระทรวงกำหนดอัตราค่าใช้จ่ายในการเคลื่อนย้ายยานพาหนะและค่าดูแลรักษายานพาหนะ พ.ศ. 2564 รายละเอียดตามลิ้งค์ที่ต่อท้ายนี้

https://drive.google.com/file/d/1kKaPUoyVeBHk5PYI02AGTpL0FgcgIHa7/view?usp=sharing