สรุปงานประปา ประจำเดือน สิงหาคม 2564 [ 3 ก.ย. 2564 ]

              

สรุปงานประปา ประจำเดือน สิงหาคม 2564 ดำเนินการซ่อมท่อเมนประปา และท่อประปาเข้าบ้านหมู่ที่ 3 4 6 ตำบลห้วยกระเจา