สำรวจถนนชำรุด ภายในหมู่บ้าน หมู่ที่ 2,3,4,6,9 ตำบลห้วยกระเจา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 [ 8 ต.ค. 2563 ]

              

วันที่ 8 ตุลาคม 2563 นายสิริพงศ์ สืบเนียม นายกเทศมนตรีตำบลห้วยกระเจา มอบหมายให้นายปราณี ลำเภา ปลัดเทศบาลตำบลห้วยกระเจา พร้อมด้วยนายช่างโยธา เจ้าพนักงานป้องกัน และเลขานุการนายกฯ ลงพื้นที่สำรวจถนนชำรุด ภายในหมู่บ้าน หมู่ที่ 2,3,4,6,9 ตำบลห้วยกระเจา