ครงการบูรณาการการฝึกอบรม "หลักสูตรชุดปฏิบัติการจิตอาสาภัยพิบัติประจำองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น" ปี 2563 [ 5 ส.ค. 2563 ]

              

วันที่ 5 สิงหาคม 2563 เวลา 08.00 น. เปิดโครงการบูรณาการการฝึกอบรม "หลักสูตรชุดปฏิบัติการจิตอาสาภัยพิบัติประจำองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น" จัดโดยเทศบาลตำบลห้วยกระเจา ร่วมกับองค์การบริหารส่วนตำบลวังไผ่ ณ หอประชุมอำเภอห้วยกระเจา