โครงการสุขภาพดีชีวีมีสุข ประจำปี 2563 [ 5 ส.ค. 2563 ]

              

วันที่ 5 สิงหาคม 2563 เวลา 09.00 น.นายสิริพงศ์ สืบเนียม นายกเทศมนตรีฯ มอบหมายนายอภิชาติ สืบศักดิ์ รองนายกฯ ร่วมพิธีเปิดโครงการสุขภาพดีชีวีมีสุข ณ โรงเรียนอนุบาลห้วยกระเจา