งานบริการรถกระเช้า ประจำวันที่ 3 สิงหาคม 2563 [ 3 ส.ค. 2563 ]

              

วันที่ 3 สิงหาคม 2563 เวลา 11.00 น. เจ้าหน้าที่กองช่างซ่อมโคมไฟถนนหน้าบ้าน นางมะลิ พวงแก้ว หมู่ที่ 16 บ้านดอน ตามคำร้องแจ้งซ่อม