ประกาศ !!! กำหนดตารางฉีดพ่นหมอกควัน ระหว่างวันที่ 30 มิ.ย. - 3 ก.ค. 2563 [ 25 มิ.ย. 2563 ]