กำหนดการฉีดพ่นหมอกควัน สำหรับสถานศึกษาในเขตเทศบาลฯ ประจำปี 2563 [ 25 มิ.ย. 2563 ]