ตรวจคัดกรองผู้ที่มาจับจ่ายใช้สอยในตลาดสี่แยกห้วยกระเจา วันที่ 7 พฤษภาคม 2563 [ 7 พ.ค. 2563 ]

              

วันที่ 8 พฤษภาคม 2563 เวลา 15.30 น. นายสิริพงศ์ สืบเนียม นายกเทศมนตรีฯ มอบหมายให้นายฐิติพัฒน์ เชื้อทอง พร้อมเจ้าหน้าที่ ลงพื้นตรวจคัดกรองผู้ที่มาจับจ่ายใช้สอยในตลาดสี่แยกห้วยกระเจา ด้วยความห่วงใยพี่น้องประชาชนตำบลห้วยกระเจาได้นำหน้ากากผ้าแจกจ่ายให้กับประชาชน #ให้ตระหนัก อย่าตระหนก #การ์ดอย่าตก รักษาระยะห่าง ล้างมือบ่อยๆ