เข้าร่วมโครงการ "ครัวคนกาญจน์ต้านภัยโควิด-19" ประจำเดือน พฤษภาคม 2563 [ 7 พ.ค. 2563 ]

              

วันที่ 7 พฤษภาคม 2563 เวลา 16.30 น. นายสิริพงศ์ สืบเนียม นายกเทศมนตรีฯเข้าร่วมโครงการ "ครัวคนกาญจน์ต้านภัยโควิด-19" ณ บริเวณลานน้ำพุหน้าพระพุทธเมตตาประชาไทยฯ วัดทิพย์สุคนธาราม โดยได้รับเกียรติจากร้อยโท ทศพล ไชยโกมินทร์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดกาญจนบุรี ในการมอบข้าวกล่อง จำนวน 730 กล่อง สนับสนุนโดยมูลนิธิพระพุทธเมตตาฯ ร่วมกับอำเภอห้วยกระเจา และ กองพันทหารปืนใหญ่ที่ 109 กรมทหารปืนใหญ่ที่ 9