งานบริการรถกระเช้า ประจำวันที่ 13 กุมภาพันธ์ 2563 [ 13 ก.พ. 2563 ]

              

วันที่ 13 กุมภาพันธ์ 2563 เวลา 14.00 น. เจ้าหน้าที่กองช่างซ่อมโคมไฟฟ้าสาธารณะ หมู่ที่ 3 บ้านห้วยกระเจา ตามคำร้องแจ้งซ่อม