สำรวจการวางแนวท่อประปาจากประปา 4 เทศบาลฯ ไปยังประปาหมู่บ้าน หมู่ที่ 1,16 ต.ห้วยกระเจา [ 12 ก.พ. 2563 ]

              

วันที่ 12 กุมภาพันธ์ 2563 นายสิริพงศ์ สืบเนียม นายกเทศมนตรีตำบลห้วยกระเจา มอบหมายให้ นายวิโรจน์ สืบดา รองนายกฯ นายกฤษฎา สืบเนียม หน.ฝ่ายแบบแผนฯ นายรังสรรค์ สืบศักดิ์ ผช.ช่างโยธา พร้อมด้วย นายกรึก คำปาน ประธานสภาเทศบาลฯ ออกสำรวจการวางแนวท่อประปาจากประปา 4 เทศบาลฯ ไปยังประปาหมู่บ้าน หมู่ที่ 1,16 ต.ห้วยกระเจา เพื่อบรรเทาความเดือดร้อนให้ชาวบ้าน